• Auld, Donald
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Barbour, Thomas W
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Blackburn, John W O
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Bonueli, Aetro
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Boyd, Harry
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Brown, Fredk
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Bury, Percival I
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Bury, Robert
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Carrol, George
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Carrol, John
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Carson, Eda
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Cathcart, James
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Connell, Samuel
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Creighton, E Henry
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim
 • Creighton, George H
  Memorial: Whitehead Presbyterians - WW1 (WMR 6442), Whitehead, Antrim