• Abbott, G J
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Alston, Giles Herbert
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Ashworth, F
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Ashworth, Fred
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Ashworth, J
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Ashworth, John James
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Ashworth, Lawrence C
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Ashworth, Wilfred
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Ashworth, William
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Aspden, Albert
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Aspden, Fred
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Aspden, John Walter
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Aspden, Percy
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Aspden, Willie
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Aspin, Horace
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Austin, John
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Aynge, J S
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Bancroft, Hartley D
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Banks, George
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Barnes, J W
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Barnes, Thomas
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Barrett, A E
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Bateman, H
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Beard, H
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Beard, N S
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Benson, A John
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Berry, Richard A
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Birtwistle, R
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Bishop, Samuel
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Bolton, John
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Bolton, Maurice Baldwin
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Bradford, Edward
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Bradley, Fred
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Bradley, Ronald
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Breghty, Tom
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Brown, Frank
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Capell, Cecil Clifford
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Carter, Herbert
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Caygill, Joseph
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Chadderton, Wm.
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Clegg, Arthur
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Clegg, Harold
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Clegg, J H
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Clegg, William
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Cockshutt, John
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Coleman, B
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Collinge, Ernest
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Conroy, Thomas
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Cooper, Harry
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Cooper, Phillip
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Cormick, Leonard
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Cropper, James A
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Cuff, W
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Cunliffe, B
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Cunliffe, John H
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Cunliffe, John Hy,
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Cunliffe, J W
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Davis, Arthur
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Dawson, Harry
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire
 • Dearden, Arthur
  Memorial: Rawtenstall Municipal War Memorial (WMR 13245), Rawtenstall, Lancashire