• Adshead, F
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Aldous, W
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Allen, A
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Arnold, P W
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Auld, W
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Averst, P
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Badrock, W
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Baines, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Bardsley, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Beardall, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Beck, G
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Berrisford, S
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Bingham, C
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Birtwistle, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Blair, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Blair, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Blanchard, S
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Bolland, A
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Bond, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Booth, W
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Bracewell, W
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Bright, A
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Bright, W
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Bunn, C
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Bunting, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Burke, E
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Burke, T
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Burton, A
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Carnaja, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Carter, T
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Cash, S
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Chapman, C
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Chard, F
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Clare, L
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Clarke, R
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Clarke, W
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Clarkson, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Clough, E
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Colsell, R J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Connolly, E
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Connolly, J W
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Cooke, A
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Cooper, G
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Corner, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Corrance, J
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Crampton, A
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Crawford, F
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Crawford, W
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Crowley, D
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)
 • Crowley, W
  Memorial: Irwell & Eastern Rubber Company Ltd WW1 Roll of Honour (LOST) (WMR 62115)