• Speech
  Object Title

  3118

  Object category
  Sound
  Production date
  1944-07-18
  Creator
  Reichs Rundfunk Gesellschaft (Production company) Reichs Rundfunk Gesellschaft (recorder) Dittmar, Kurt (interviewee/speaker)
 • Speech
  Object Title

  3126

  Object category
  Sound
  Production date
  1940-04-20
  Creator
  Reichs Rundfunk Gesellschaft (Production company) Reichs Rundfunk Gesellschaft (recorder) Hess, Rudolf Walter Richard (interviewee/speaker)
 • ENSA Calling-Break For Music No 90
  Object category
  Sound
  Production date
  1944-12-15
  Creator
  ENSA (Production company) ORBS (recorder)
 • Music Time No 22
  Object Title

  11699

  Object category
  Sound
  Production date
  1945
  Creator
  ORBS (Production company) ORBS (recorder)
 • Music Time No 21
  Object Title

  11698

  Object category
  Sound
  Production date
  1946
  Creator
  ORBS (Production company) ORBS (recorder)