• Object Title

  LBY 45692

  Object category
  Books
  Production date
  1962
  Creator
  ITALY. MARINA MILITARE. UFFICO STORICO (Author) LE NAVI DI LINEA ITALIANE 1861-1961 (Author) GIORGERIO, GIORGIO (Author) NANI, AUGUSTO (Author) COCCHIA, ALDO (Author) LE NAFVI D'ITALIA; VOL. 1 (Author) Ufficio storico della Marina militare (Publisher)
 • Object Title

  LBY 45691

  Object category
  Books
  Production date
  1963
  Creator
  ITALY. MARINA MILITARE. UFFICIO STORICO (Author) I SOMMERGIBILE ITALIANI 1895-1962 (Author) POLLINA, PAOLO M. (Author) COCCHIA, ALDO (Author) LE NAVI D'ITALIA; VOL. 2 (Author) Ufficio storico della Marina militare (Publisher)
 • Object category
  Books
  Production date
  1958
  Creator
  COCCHIA, ALDO (Author) United States Naval Institute (Publisher)